Aktualności

 
 
 
 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 1 maja 2024r.

odszedł nasz Brat

 

Edward Bielewicz.

 

Współzałożyciel i kronikarz

Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.

Spokój jego Duszy.

 
 
 
Msza św. odbędzie się we wtorek o godz. 8:30
w Kościele pod wezwaniem Ducha św.
Pogrzeb o godz. 14:00
 
 
 
 
 
ZAPROSZENIE 

A.D. 18 maja 2024r o godz. 10/00 odbędzie się

Strzelanie o Króla Kurkowego 2024/2025 
Szczecineckiego Bractwa Kurkowego 

 
 
 

 

Kapituła Orderu Zjednoczenia może nadać ordery:


Krzyż Rycerski (dla osoby z min. 2 letnią przynależnością do Bractwa)

Krzyż Oficerski (dla osoby z min. 3 letnią przynależnością do Bractwa i min. 3 lata od nadania Krzyża Rycerskiego)

Wnioskuje Szczecineckie Bractwo Kurkowe  


Krzyż Komandorski (po upływie 5 lat od nadania poprzedniego)

Krzyż Komandorski z Mieczami (po upływie 4 lat od nadanie Krzyża Komandorskiego) 

Wnioskuje Zarząd Okregu Zachodniopomorskiego


Gwiazda do Krzyża Komandorskiego z Mieczami (min 15 lat przynależności, po upływie 3 lat od nadania Krzyża Komandorskiego z Mieczami )

Krzyż Wielki (po upływie 3 lat od nadania Gwiazy do Krzyża Komandorskiego z Mieczami).

Wnioskuje Zarząd Zjednoczenia 


Wnioski i osoby spełniające warunki otyrzymania odznaczenia będą zbierane do końca marca 2024r. 

Dekoracja odbędzie sie na 30 leciu Szczecineckiego Bractwa Kurkowego w dniu 07 września 2024r.  


Koszty orderów:

Krzyż Rycerski - 150,00 zł 

Krzyż Oficerski - 150,00 zł

Krzyż Komandorski - 200,00 zł 

Krzyż Komandorski z Mieczami - 250,00 zł 

Gwiazda do Krzyża Komandorskiego z Mieczami - 400,00 zł

 Wniosek do pobania Rada Bractwa zwraca sie z prośbą o uregulowanie składek członkowskich zgodnie z § 13 obowiązki c) Statutu


W związku z zaniechaniem poprzedniego Zarządu Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2018 – opłata składek członkowskich od 2019r wnoszona jest do końca stycznia na dany rok, nie została zmieniona w statucie w wzwiązku z powyższym zawiesza sie jej ralaizacje.Od 06 maja 2023 do 06 kwietnia 2024r.

W I sobotę każdego miesiaca rozpoczyna się Turniej Grand Prix. 

Finał 06 kwietnia 2024 - suma zebranych punktów w comiesięcznych zawodach wewnętrznych wyłonią I; II; III miejsce o najlepszego strzelca w Bractwie.

Strzelamy wyłącznie z karabinów. Szczegóły w regulaminie 

Uchwała nr 03/04/2023

 

Uchwała nr 01/05/2023r – zmieniająca częściowo Uchwałę nr 03/04/2023r odnośnie korzystania wyłącznie z broni brackiej podczas zawodów Grand Prix. Uchwała nr 01/05/2023r brzmi -  Dopuszcza się w zawodach Grand Prix możliwość korzystania z broni innej niż bracka. Fakt ten musi zostać zgłoszony strzelmistrzowi lub prowadzącemu strzelanie po przybyciu uczestnika na strzelnicę, a broń pozostanie udostępniona innym uczestnikom w/w zawodów.


 

Rada Bractwa przypomina i informuje, że strzelnica po uzgodnieniach z administratorem obiektu  OSiR dostępna jest dla Szczecineckiego Bractwa Kurkowego w określonych dniach i godzinach :

- poniedziałek 1600 - 1800  

- środa 1600 - 1800

- sobota 900 - 1500

Treningi dla seniorów odbywają sie w soboty od godziny 10/00 po treningu sekcji młodzieżowej.


 


Drogie siostry i bracia kurkowi w zakładce statut umieściłem propozycję zmian w statucie wypracowane przez komisję statutową. 

Kolor czerwony i niebieski to propozycja zmian, kolor czarny podkreślony ze zmienioną czcionką to propozycje wykreslenia ze statutu.