Rada Bractwa

                                                                     R A D A   B R A C K A

                                                  Wiktor Dębski                 -   Starszy Bractwa    tel  502 482 172

                                                  Krystyna Masiukiewicz   -   Podstarszy Bractwa

                                                  Jarosław Ciereniewicz     -  Podskarbi Bractwa

                                                  Jacek Kropielnicki            -  Pisarz Bractwa

                                                  Zbigniew Lankauf             -  Strzelmistrz


                                                                   K O M I S J A     R E W I Z Y J N A

                                                  Michał Lichowid                -  Przewodniczący

                                                   Patrycja Gaborska            -  Członek

                                                   Renata Ferlińska               -  Członek


                                                                   S Ą D    H O N O R O W Y

                                                     Czesław Szyszko             -  Przewodniczący

                                                     Lech Węgierek                 -  Członek

                                                     Edward Bielewicz             -  Członek