Ustawy - Rozporządzenia

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 czerwca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
(Dz. U. Nr 51, poz. 618) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 
z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
(Dz. U. Nr 66, poz. 436)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.
(Dz. U. Nr 19, poz. 241) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 kwietnia 2000 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
(Dz. U. Nr 27, poz. 343) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 10 kwietnia 2000 r.
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.
(Dz. U. Nr 31, poz. 390) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 marca 2000 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.
(Dz. U. Nr 17, poz. 222) 


USTAWA
z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji.
(Dz. U. Nr 53, poz. 549) 


USTAWA
z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej.
(Dz. U. Nr 25, poz. 113)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 4 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.
(Dz. U. Nr 27, poz. 341) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
(Dz. U. Nr 18, poz. 234) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 8 marca 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.
(Dz. U. Nr 17, poz. 223) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.
(Dz. U. Nr 19, poz. 240)