Wyniki Grand Prix

 

 

  

Od lipca 2024 do czerwca 2025 - W I sobotę kazdego miesiaca rozpoczyna się Turniej Grand Prix.  Finał w czerwcu 2025 - suma zebranych punktów w comiesięcznych zawodach wewnętrznych wyłonią I; II; III miejsce o najlepszego strzelca w Bractwie.

 

Regulamin  GRAND PRIX
Szczecineckiego Bractwa Kurkowego  w Szczecinku
Sezon strzelecki 2024-2025 r.


Organizatorem " GRAND PRIX Szczecineckiego Bractwa Kurkowego  w Szczecinku " jest Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku. Warunkiem uczestnictwa są opłacone składki członkowskie na 2023r.

2)   Zawody rozgrywane są na  Strzelnicy Miejskiej  w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 71.

3)   Każdorazowo przed zawodami, po zapoznaniu się z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa zawodów, uczestnicy wpisują się na listę udziału w swojej kategorii. Lista zawiera imię i nazwisko startującego, jego podpis jako potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz wynik punktów uzyskanych w strzelaniu.

4)   Zawodnicy rozgrywają zawody  z broni długiej w dwóch kategoriach:

a ) postawie stojącej bez podpórek

b) postawie dowolnej.

Startujący oddaje pięć strzałów próbnych oraz dziesięć strzałów punktowanych przez sędziego na osi 50m. Isnieje możliwość korzystania z lunet Bractwa lub własnych do podglądu wyników. Te wyniki są zapisane do listy z tabelą wyników turnieju Grand Prix. 

Korzystamy wyłącznie z broni klubowej.

5)   Grand Prix rozgrywane będzie raz w miesiącu  od lipca 2024 do czerwca 2025, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej.

6)   Do klasyfikacji końcowej zaliczonych zostanie dwanaście najlepszych wyników. W każdej kategorii trzech najlepszych zawodników zostanie wyróżnionych i nagrodzonych podczas uroczystości zakończenia Grand Prix.

7) Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich jego uczestników.

8) Wyniki turnieju wraz z datą kolejnego strzelania zamieszczone zostaną na brackiej stronie internetowej -  nie później niż trzy dni po zakończeniu każdego turnieju.i

9) Regulamin Grand Prix został zatwierdzony 11.07.2024 r. na Zarządzie Szczecineckiego Bractwa Kurkowego  w Szczecinku.

10) W przypadku nieobecności istnieje jedna możliwość nadrobienia jednego startu w całym cyklu Grand Prix.

 Rada Bractwa

 

Postawa dowolna

Lp. Imię i Nazwisko  VII 2024 VIII 2024 IX 2024 X   2024 XI 2024 XII 2024  I 2025 II 2025  III  2025 IV 2025 V 2025 VI 2025 FINAŁ  Razem 
1. Michael Fonteijn 63                        
2. Tadeusz Hołdakowski 0                        
3. Jerzy Rudziński 93                        
4. Czesław Szyszko 85                        
5. Benedykt Wieteska 74                        
6                            
7.                            
8                            
9.                            
10.                            
11.                            
12.                            
13.                            
14.                            
15.                            
16.                            
17.                            
18.                            
19.                            
20.                            
21.                            
22.                            
23.                            
24.                            


 

Postawa stojąca

 

Lp. Imię i Nazwisko  VII 2024 VIII 2024 IX 2024 X   2024 XI 2024 XII 2024  I 2025 II 2025  III  2025 IV 2025 V 2025 VI 2025 FINAŁ  Razem 
1. Marek Iwanek 13                        
2. Cezary Krzysztofiak 37                        
3. Zbigniew Lankauf 62                        
4. Andrzej Suszyński 49                        
5. Marek Zieliński 30                        
6                            
7.                            
8                            
9.                            
10.                            
11.                            
12.                            
13.                            
14.                            
15.                            


ZWYCIĘZCY Grand Prix w sezonie 2023/24 


Postawa stojąca

                                                      1 miejsce - Andrzej Suszyński

                                                      2 miejsce - Sławomir Mikosza

                                                      3 miejsce - Patrycja Gaborska


Postawa dowolna  

                                                      1 miejsce - Dariusz Miśko

                                                      2 miejsce - Czesław Szyszko

                                                      3 miejsce - Marek Iwanek

 

WYNIKI GRAND PRIX

Postawa dowolna

Lp. Imię i Nazwisko  VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023 XI 2023 XII 2023  I 2023 II 2023  III  2024 IV 2024 V 2024 VI 2024 FINAŁ  Razem 
1.  Dębski Wiktor 71 -  80  -  78* 80   79  64 89   73  81  86 781
2.  Fonteyn Michel 47 88  -  -           135
3.  Hołdakowski Tadeusz 69 73   80  67 76   77*  87  81  61 40  79 58  848
4. Iwanek Marek 74 80 82   69 79*   79  86  86 85   71  87 89  967
5.  Kropiwnicki Jacek  73 86  57 86   77  65  - 63   62*  76   645
6  Lankauf Zbigniew 87 88   -  - 91  91*  88   -  95 91     93 724
7.  Miśko Dariusz 92 87 76  92 87   69 80   93 89  87  95  88  1035
8  Wieteska Benedykt 80 65   -  -  - 58  72 74  82  81    512
9.  Zieliński Marek 56 82  87*   89 88   76 57  79   86 86*   83  79 948
10.  Szyszko Czesław 82   89 74  90   77 83  85*  83  84* 75  81   903 990
11.  Kotschy Marek  -  -  78 82  81  80   80  79  85  87   652
12.  Barszczewski Dionizy  - 63  -           63 
13.  Mroczko Roman  -  - 66   81  68      67     282
14.  Robak Robert  -  - 59   79  -   80         218
15.  Miechowiecki Zdzisław  -  72 57   62        73   264 
16.  Krzysztofiak Cezary - - 62  83   - 57      81  283
17.  Tabaka Daniel  -  75  76  81  88  82 87  489
18.  Kołdziej Janusz - 56   57  69 54      236
19.  Łopacki Patryk 45  76       30     151 
20.  Kochanowski Robert 81  81   81*  82       325
21.  Dakowski Karol*                 78        78 
22.                            
23.                            
24.9                            

 

 

Postawa stojąca 

Lp. Imię i Nazwisko  VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023 XI 2023 XII 2023  I 2023 II 2023  III  2024 IV 2024 V 2024 VI 2024 FINAŁ  Razem 
1. Ciereniewicz Jarosław 41 58  -  -  -  -        43     142
2. Gaborska Patrycja 65 55   47  38  35  41  58 43  26  50  42  65 565
3. Suszyński Andrzej  44 52   63  49  55  75  71  33  64  59  67  61 693
4. Mikosza Słqwomir 44  41 63   58  47  46  64  58  65  61  47  45 639
5.  Lankauf Piotr                 80       80
                                               6        Szarkowski Paweł                                                                                                 61                          61