Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego

 

Dnia 12.06.2023r w Gryfinie podjęto Uchwałę nr 01/06/2023 przez aklamację powołania  na nową kadencję 2023-2026 zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZKBS RP.

Zarząd w składzie:

 • Brat Robert Robak - Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego
 • Brat Wojciech Kuśnierek - Wiceprezes Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Marek Woś - Marszałek Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Sławomir Mikosza - Sekretarz Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Piotr Modzelewski został Skarbnik Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Dominuk Przemysław - Strzelmistrz Okręgu Zachodniopomorskiego.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 •  Tadeusz Szpura - Przewodniczący (KBS Gryfino), 
 •  Krystyna Kuśnierek - członek (KBS Wolin), 
 •  Wiktor Dębski - członek (SzBK Szczecinek)
Sąd Honorowy w składzie:
 • Jerzy Boratyński - Przewodniczący  { KBS Gryfino }
 • Roman Kuśnierek - członek { KBS Wolin }
 • Tadeusz Hołdakowski - członek ( SzBK Szczecinek) 

Sekretarz Okręgu

Sławomir Mikosza

 

 

 

 

Poczet Królów Okręgu Zachodniopomorskego   

 

SZCZECINEK 12.10.2013r

I Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Szyszko Czesław ( Szczecinek)


WOLIN ( Ładzin) 22.06.2014r.

II Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Chać  Janusz (Gryfino)

 

GRYFINO 23.05.2015r.

III Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Łopata Maria (Wolin)

 

 

SZCZECINEK 10.09.2016r.

IV Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Jerzy Kawiak (Wolin)


WOLIN 21.05.2017r.

V Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Zjoiła Stefan (Wolin)


GRYFINO 17.03.2018r.

VI Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Wiktor Dębski (Szczecinek)


SZCZECINEK 08.09.2019r.

VII Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Jarosłąw Ciereniewicz (Szczecinek)


WOLIN 06.09.2020r. 

VIII Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Monika Rybczyńska (Wolin)


GRYFINO  02.10.2021r.

IX Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Andrzej Grenda (Gryfino)


SZCZECINEK 03.09.2022r.

X Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Andrzej Więckowski (Wolin)


GRYFINO 16.09.2023r. 

XI  Król Okręgu Zachodniopomorskiego -