Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Zachodniopomorski

           Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

  

OKRĘG  ZACHODNIOPOMORSKI

                W sobotę 27.04.2013r w Gryfinie doszło do  Pierwszego Kongresu Okręgu Zachodniopomorskiego ZKBS RP. Okręg Zachodniopomorski ustanowiły trzy Bractwa z Gryfina, Szczecinka i Wolina. Otwarcia obrad i powitania przybyłych, dokonał Prezes Zjednoczenia brat Adam Gołembowski. Przedstawił przybyłych z nim braci Włodzimierza Smółkę Króla Zjednoczenia w latach 2009 – 2012 a obecnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia i Tadeusza Żychlewicza Skarbnika Zjednoczenia. Stwierdził, że zebranie jest władne do podejmowania uchwał, ponieważ na sali jest obecnych 100% delegatów. Delegaci ustalili pomiędzy sobą zgodnie, że jedynym kandydatem na Prezesa Okręgu będzie brat Paweł Kacperek z SzBK Szczecinek i jego kandydaturę jako jedyną podali. Brat Paweł kandydaturę przyjął i został wybrany prezesem przez aklamację.

Przegłosowali również, że Zarząd Okręgu stanowiło będzie 6 osób łącznie z Prezesem. Delegaci ustalili pomiędzy sobą zgodnie, czyje kandydatury zgłoszą do zarządu i jakie funkcje, przypisane Statutem Zjednoczenia, te osoby będą pełniły. Podano następujące kandydatury : Marek Woś KBS Gryfino, Edward Łopata KBS Wolin, Sławomir Mikosza KBS Szczecinek, Piotr Modzelewski KBS Gryfino, Daniel Zdzieszyński KBS Wolin. Wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. Delegaci przez aklamację wybrali ich do zarządu. Przewodniczący zebrania ogłosił chwilę przerwy na ukonstytuowanie się Zarządu Okręgu, po czym Prezes Okręgu ogłosił że :

 • Brat Edward Łopata został Wiceprezesem Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Marek Woś został Marszałkiem Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Sławomir Mikosza został Sekretarzem Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Piotr Modzelewski został Skarbnikiem Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Daniel Zdzieszyński został Strzelmistrzem Okręgu Zachodniopomorskiego.

Osoby te wraz z Prezesem Pawłem Kacperkiem stanowią pierwszy Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego, którego kadencja upłynie razem z kadencją Zarządu Zjednoczenia.

Wybrano także Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy. Przez aklamację wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Brat Kazimierz Kamraczewski  - Przewodniczący ( KBS Gryfino)
 • Siostra Joanna Wiese Zastępca - Przewodniczącego ( KBS Wolin)
 • Brat Wiktor Dębski -  Członek ( SzBK Szczecinek)

oraz Sąd Honorowy:

 • Brat  Jerzy Boratyński Przewodniczący - dr Nauk Prawnych ( KBS Gryfino)
 • Brat  Czesław Szyszko -  Ławnik ( SzBK Szczecinek)
 • Brat  Krzysztof Zacharewicz -  Ławnik (  KBS Wolin).

Podjęto następujące uchwały:

 • Siedziba okręgu mieścić się będzie w Gryfinie, w biurze KBS Gryfino ul. Łużycka 91.
 • Składki od bractw członków okręgu nie będą pobierane. Bractwa ustaliły, że bractwo które organizuje zawody okręgowe w danym roku przygotuje nagrody za przeprowadzone konkurencje.

 

Okręg Zachodniopomorski  zorganizował zawody czterokrotnie:

 

SZCZECINEK 12.10.2013r

 I Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Szyszko Czesław ( Szczecinek)

I Mistrz Okręgu Zachodniopomorskiego - Robert Robak ( Szczecinek)

GRYFINO 01.03.2014r

II Mistrz Okręgu Zachodniopomorskiego - Łopata Edward (Wolin)

WOLIN ( Ładzin) 22.06.2014r.

II Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Chać  Janusz (Gryfino)

III Mistrz Okręgu Zachodniopomorskiego - Kamraczewski Kazimierz (Gryfino)

GRYFINO 23.05.2015r.

III Król Okręgu Zachodniopomorskiego - Łopata Maria (Wolin)

 

            23.05.2015r w siedzibie Okręgu Zachodniopomorskiego w Gryfinie dokonano wyboru II władz okręgu. Walne zebranie otworzył wiceprezes ustępującego zarządu okręgu zachodniopomorskiego - Edward Łopata. W głosowaniu jawnym  delegaci ustalili przez aklamację, że członkowie ustępującego Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego w składzie:

Edward Łopata Wiceprezes Okręgu { KBS Wolin } 

Marek Woś Marszałek Okręgu { KBS Gryfino }

Sławomir Mikosza Sekretarz Okręgu { SzBK Szczecinek }

Piotr Modzelewski Skarbnik Okręgu { KBS Gryfino }

Daniel Zdzieszyński Strzelmistrz Okręgu { KBS Wolin } 

będą pełnić te same funkcje przez następną kadencję zarządu okręgu zachodniopomorskiego. Ustalili również, że jedynym kandydatem na Prezesa Okręgu zaproponowanego przez starszego Szczecineckiego Bractwa Kurkowego Sławomira Mikosza będzie brat Robert Robak ( SzBK Szczecinek) i poddali głosowaniu.  Brat Robert Robak kandydaturę przyjął i został wybrany prezesem przez aklamację. Nie brał udziału w tym głosowaniu ( wstrzymał się bo nie chciał głosować na siebie).

Ponadto w głosowaniu przez aklamację delegaci ustalili, że:

 • członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej Okręgu Zachodniopomorskiego w składzie: Kazimierz Kamraczewski Przewodniczący (KBS Gryfino), Joanna Wiese (KBS Wolin), Wiktor Dębski (SzBK Szczecinek) będą pełnić te same funkcje przez następną kadencję zarządu okręgu zachodniopomorskiego.
 • członkowie Sądu Honorowego w składzie: Jerzy Boratyński  Przewodniczący  { KBS Gryfino }, Krzysztof Zacharewicz { KBS Wolin } będą pełnić te same funkcje przez następną kadencję zarządu okręgu zachodniopomorskiego. Ustalili również, że trzecim członkiem Sądu Honorowego będzie Tadeusz Hołdakowski (SzBK Szczecinek). Brat Tadeusz Hołdakowski nie brał udziału w tym głosowaniu ( wstrzymał się bo nie chciał głosować na siebie).

            Jesteśmy otwarci na każdą propozycję oraz chętnych, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi w celu  kreowania tradycji, wzmocnienia struktur brackich oraz rozwijania umiejętności strzeleckich.

 

BRACTWO  KURKOWE  "GRYF"  W  GRYFINIE

 

 

       Wspólne zainteresowania historią, strzelectwem oraz chęć pracy dla dobra społeczności i kształtowania postaw patriotycznych była inspiracją do stworzenia w Gryfinie organizacji, która pozwalała by na wspólne działanie w formalnych ramach. Wielu z nas należało i było nawet funkcyjnymi działaczami LOK, liga nie była jednak miejscem dla realizacji zamierzonych celów, zbyt mocno tkwi w niezbyt zamierzchłej przeszłości.

      Grupa kilkunastu osób postanowiła stworzyć własnymi środkami miejsce spotkań. Obiektem odpowiadającym lokalizacją i możliwością adaptacji był niezorganizowany bunkier pod blokiem nr 125 przy ul. Łużyckiej. Dzięki życzliwości Prezesa S.M. ,,Dolna Odra” z jednego ,,zagospodarowanego” przez blokersów pomieszczenia powstała – 18 m strzelnica, lokal klubowy, WC, kuchnia, magazyn broni i korytarz. Wszystkie materiały wykorzystane do adaptacji dostarczyli przyszli członkowie bractwa - wykonali  niezbędne prace.

            Dysponując miejscem spotkań należało zdecydować o formalnym usankcjonowaniu organizacji. Podczas spotkania 27 października 1998 roku zdecydowano, że najbliższe oczekiwaniom wszystkich uczestników jest utworzenie bractwa kurkowego. I tak się stało.

Dwudziestu jeden dziarskich młodzieńców postanowiło zarejestrować Bractwo Kurkowe ,,Gryf” w Gryfinie. Statut oparto na ramowym statucie bractwa kurkowego z 1253 roku.

Kto nie był ten nie wie jakich karkołomnych zabiegów musiała użyć Pani Sędzia SO aby móc zarejestrować nasz statut. Prawdę rzekłszy powinniśmy być wyrzuceni z sądu bo przedstawiony przez nas statut najbardziej nadawał się na wystawienie sztuki literackiej z okresu średniowiecza. Jednak Pani Sędzia odwołała inne wokandy i przez kilka godzin doprowadziła nasz statut do wymogów współczesności. Cały komitet założycielski: Kaziu Chojnicki, Poldek Kemping, Jacek Leonkiewicz, Rysiu Turek, Marek Woś, kopaliśmy się pod stołem aby zachować powagę i nie urazić Pani Sędzi bo momentami trudno było powstrzymać śmiech.

            18 maja 1999 roku nasze Bractwo zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie.
Stan Bractwa na 31 grudnia 2014 roku: Marek Woś – Prezes, Franciszek Nowak – V-ce Prezes, Szpura Tadeusz – Komendant, Stefan Fedak – Sekretarz, Kazimierz Chojnacki – Strzelmistrz, Janusz Chać – Skarbnik,  Grzegorz Szwajczuk – Kwatermistrz, Jerzy Boratyński – Sędzia Przewodniczący Sądu Brackiego, Tomasz Kulesza – Sędzia Sądu Brackiego, Ryszard Gronkowski – Sędzia Sądu Brackiego, Kazimierz Kamraczewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Celmer – Komisja Rewizyjna, Włodzimierz Sztuczka – Komisja Rewizyjna, Modzelewski Piotr – Chorąży, Tadeusz Tabor – Chorąży, Grzegorz Staruk – Chorąży, Adam Marcinkowski, Rafał Mędzin, Bogusław Całka. Siedziba Bractwa oraz zespół strzelnic mieści się obecnie przy ul. Łużyckiej 91. 

 

SZCZECINECKIE  BRACTWO  KURKOWE

      W dniu 17 lutego 1994r. Odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej „Bractwa Kurkowego”, uczestniczyło 17 osób m.in. Nowakowski Piotr, Szpernalowski Cezary, Kisała Tomasz, Klisz Tadeusz, Pawlak Zenon, Masełek Zbigniew, Marszal Henryk, Lankauf Zbigniew, Kasprzak Maciej, Zbijowski Wiesław, Sobczak Jan, Otolski Mirosław, Jaćkowski Mieczysław, Artur Bieńkowski, Petrów Janusz. Zwołano I Walne Zebranie Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.

            W 2011 roku Bractwo otrzymuje sztandar. Wykonany został wg projektu Władysława Fijałkowskiego, wykonanie Małgorzata Czarnecka z Pracowni Haftu Artystycznego „Sztandary” w Murowanej Goślinie. Poświęcenia sztandaru dokonał Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Edward Dajczak w dniu 4 września 2011r. W kościele św. Rozalii na osiedlu Zachód w Szczecinku. Rodzicami chrzestnymi byli Teresa Focińska żona panującego wówczas Króla Kurkowego Ryszarda Focińskiego oraz projektant sztandaru Władysław Fijałkowski .

      26 maja 2012r. w Tucholi Bractwo za sprawą Brata Sławomira Mikoszy i brata Pawła Jarocińskiego wstępuje do Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP.

W 2014 roku Walne Zebranie Bractwa przyjęło dwie ważne uchwały:

-  zatwierdzono rok założenia Bractwa 1614 jako rzeczywisty anulując 1695 jaki był przyjęty i istnieje na sztandarze.

-  przyjęto historyczne nazwy funkcji dla Zarządu . Zarząd jest Radą Bractwa

 Prezes - aktualnie Starszy Bractwa, Z-ca  - aktualnie Podstarszy Bractwa, Sekretarz aktualnie Pisarz Bractwa, Skarbnik - aktualnie  Podskarbi Bractwa, Strzelmistrz nazwa funkcji bez zmian.

            W 2014r Szczecineckie Bractwo Kurkowe obchodziło dwudziestolecie reaktywacji.
Z tej okazji Starszy Bractwa Sławomir Mikosza i Podstarszy Bractwa Wiktor Dębski na podstawie projektu pana Władysława Fijałkowskiego zasponsorowali krzyż XX-lecia Szczecineckiego Bractwa Kurkowego, który wykonał Dominik Pacholski z Poznania. 

Dnia 06.09.2014r na strzelnicy Brackiej w Szczecinku odbył się turniej strzelecki
z okazji jubileuszu  XX - lecia reaktywacji Szczecineckiego Bractwa Kurkowego. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyciły nas następujące osoby:

1. Pan poseł na sejm Wiesław Suchowiejko

2. Pan vice burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak

3. Pan Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Eugeniusz Szybisty

4. Pan Adam Wyszomirski Radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego

5. Pani vice przewodnicząca Rady miasta Szczecinek Małgorzata Bała.

6. Pan Dyrektor Państwowego Archiwum w Szczecinku Sławomir Miara.

         W tym ważnym dla nas dniu nasze zaproszenie przyjęły również zaprzyjaźnione bractwa z: Wolina, Gryfina, Kościerzyny, Gdyni, Czarnego, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa, Niemiec - Kirchgellersen, Piechcina, Torunia, Skoki, Chojnic, Margonina, Mieściska, Gołańczy, Piły, Nakła nad Notecią, Tarnowa Podgórnego, Brus i Sępólna Krajeńskiego. XX - jubileusz i dwadzieścia zaprzyjaźnionych Bractw Kurkowych ok. 70 - 80 osób. Siostry i Bracia po Mszy Świętej i przemarszu ulicami miasta odbyli rejs statkiem po jeziorze Trzesiecko.

 

KURKOWE  BRACTWO  STRZELECKIE  WOLIN

       Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie powstało na skutek inicjatywy Edwarda Łopaty i Ryszarda Banaszkiewicza wspieranych przez grupę dwudziestu czterech osób zainteresowanych pielęgnacja tradycji narodowych, brackich, strzelectwem, obronnością, oraz implementacją tychże na terenie Gminy Wolin.

            Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 6-go czerwca 2010r. w użyczonej na tą okazje Sali Konferencyjnej Wolińskiego Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego. Wynikiem zebrania była decyzja o powstaniu organizacji nazwanej: „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie”. Postanowiono, ze strojem organizacyjnym będą nawiązujące do tradycji staropolskiej kontusze i kontusiki. W skład pierwszych władz Bractwa weszły następujące osoby: Rada Starszych: Hetman – Edward Łopata, Strzelmistrz – Henryk Krynicki, Strażnik Skarbu – Janusz Gronek. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Hieronim Pawłowski, Zastępca – Mariusz Plath, Członek - Czesław Sołtys. Sąd Honorowy: Przewodniczący – Bożena Gołębiowska, Zastępca – Krzysztof Golonka, Członek - Ryszard Banaszkiewicz. W roku 2011 do Rady Starszych dołączył pierwszy Król Bractwa – Wojciech Cenzartowicz.

            Bractwo dysponuje bronią zarówno bocznego jak i centralnego zapłonu. Magazyn broni powstał w pomieszczeniu użyczonym przez Urząd Miejski w Wolinie. Na potrzeby „Ćwiczenia Oka i Dłoni w Ojczyzny Obronie” odrestaurowano własnym sumptem, znajdująca się na użyczonych Bractwu gruntach gminnych jedna ze starych poniemieckich strzelnic w Ładzinie. Zarówno magazyn jak i strzelnica powstały dzięki przychylności
i wsparciu ze strony Burmistrza Wolina Pana Eugeniusza Jasiewicza.

            Za zasługi poczynione na rzecz powstania Bractwa i jego struktury terenowej Pan Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolinie Pan Ryszard Banaszkiewicz zostali wyróżnieni w Bractwie Członkostwem Honorowym.

Raz w roku odbywa się również strzelanie o tytuł króla Brackiego. Tytuły Królewskie zdobywali kolejno Bracia:

Rok 2011 – Wojciech Cenzartowicz, Rok 2012 – Daniel Zdzieszyński, Rok 2013 – Tomasz Karczewicz, Rok 2014 – Leszek Branicki, Rok 2015 – Leszek Branicki.

            W roku 2015 Bractwo uzyskało od Gminy Wolin prawa do dysponowania terenem strzelnicy powiększonym tak, aby obejmował on nie tylko pięćdziesięcio - metrowy odcinek osi, ale jej stumetrową całość. Teren strzelnicy zabezpieczono przed wtargnięciem na os osób postronnych poprzez instalacje na newralgicznych odcinkach ekranów i ogrodzenia.

W trakcie czyszczenia terenu osi z drzew, krzaków i nagromadzonych śmieci natrafiono na dobrze zachowane betonowe fundamenty domku mieszczącego niegdyś stanowiska strzeleckie. Stan zachowania fundamentów pozwala na ich wykorzystanie.

            Pomocą w powyższych pracach dążących do reaktywacji oryginalnej długości osi służyli członkowie Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „Kaper” ze Świnoujścia. „Kaper“
24-go czerwca 2015 roku został przyjęty do Bractwa na Członka Wspierającego.

            Jesienią 2015 udało się nawiązać kontakt z wiekowa dziewięćdziesięcioletnia już osobą Panią Irma Schossow mieszkającą przed wojną w okolicach strzelnicy. Starsza pani była w stanie opisać wygląd bryły domku z czterospadowym dachem mieszczącego stanowiska strzeleckie. Podała również nazwisko ówczesnego właściciela strzelnicy.

Był nim jej wuj Pan Arnold Bihl. Mieszkał on w jednej z okolicznych wiosek i posiadał nie tylko tą strzelnice, ale również gospodę lub oberże, z której aprowizował strzelających.

            Ze względu na upływ kadencji w marcu 2015 roku nastąpiła poważna zmiana
w składzie władz bractwa. Aktualny skład osobowy zarządu to: Rada Starszych  ( Hetman  – Wojciech Cenzartowicz, Strzelmistrz – Daniel Zdzieszyński, Strażnik Skarbu – Grazyna Cenzartowicz, Król Bractwa – Leszek Branicki). Komisja Rewizyjna ( Przewodniczący – Genowefa Cudo, Zastępca – Leszek Branicki). Sąd Honorowy ( Przewodniczący – Edward Łopata, Zastępca – Edward Andrzejczyk).


Dnia 12.06.2023r w Gryfinie podjęto Uchwałę nr 01/06/2023 przez aklamację powołania  na nową kadencję 2023-2026 zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZKBS RP.

 Wybrano zarząd w składzie:

 • Brat Robert Robak - Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego
 • Brat Wojciech Kuśnierek - Wiceprezes Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Marek Woś - Marszałek Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Sławomir Mikosza - Sekretarz Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Piotr Modzelewski został Skarbnik Okręgu Zachodniopomorskiego.
 • Brat Dominuk Przemysław - Strzelmistrz Okręgu Zachodniopomorskiego.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 •  Tadeusz Szpura - Przewodniczący (KBS Gryfino), 
 •  Krystyna Kuśnierek - członek (KBS Wolin), 
 •  Wiktor Dębski - członek (SzBK Szczecinek)
Sąd Honorowy w składzie:
 • Jerzy Boratyński - Przewodniczący  { KBS Gryfino }
 • Roman Kuśnierek - członek { KBS Wolin }
 • Tadeusz Hołdakowski - członek ( SzBK Szczecinek) 

Sekretarz Okręgu

Sławomir Mikosza